خبرگزاری مهر از نخبگان و تلویزیون انتشارات دنیای اقتصاد گفت

خبرگزاری مهر از نخبگان و تلویزیون انتشارات دنیای اقتصاد گفت
به گفته اسعدی این کتاب و پژوهش آن به دنبال این مساله است که نحوه استفاده از نخبگان در تولید برنامه‌های تلویزیونی را شناسایی و میزان استفاده از آراء آنها را در این برنامه‌ها مورد کندوکاو قرار دهد. بر همین اساس در این پژوهش سعی شده با مرور مختصر نظریات نخبگان، تلویزیون و اثر پژوهی رسانه، به تعامل منیان نخبگان و تلویزیون ایران پرداخته شود.
این کتاب در فصل نخست خود به تعریف ماهیت تلویزیون و انواع آن در دنیا پرداخته است و همین مساله را در زمینه مدیریت بر آن از نظر کثرت گرایی، مدیریت عمومی و صنعت فرهنگی مورد توجه قرار داده است.

محقق در بخش دوم از کتاب خود به بررسی مساله تمایز میان روشنفکران و نخبگان و تعریف نظریات نخبه‌گرایی پرداخته است.

سومین فصل از این کتاب به مساله اقتاع به عنوان عامل اصلی در اثر پژوهشی رسانه توجه نشان داده و در این زمنیه نظریات اثر پژوهی رسانه‌ها، نقش‌های راتبطی تلویزیون و متقاعد سازی از طریق مدیریت رسانه را مورد بررسی قرار داده است. مساله اقتاع و تحلیل عناصر آن و نیز نقش ارتباط دوسویه در بهره‌گیری نخبگان از رسانه‌های تعاملی نیز از دیکر مطالب این اثر به شمار می‌رود.

اسعدی در فصل پایانی از کتاب خود نیز به این نتیجه رسیده است که تلویزیون در صورت اعمال مدیریت رسانه‌ای مناسب، قادر به تغییر رفتار تدریجی مخاطب است. با این وصف به نظر می‌رسد حضور و نفوذ نخبگان می‌تواند قدرت و قابلیت تلویزیون را افزون کند و روابط انسانی را تسهیل نماید. در نتیجه تلویزیون بدون نخبگان نمی‌تواند کارساز باشد و چنانچه این پژوهش نیز نشان داده است، میزان ارتباط میان نخبگان و عوامل تولید تلویزیونی نیز بالاتر از حد انتظار است اما این ارتباط در نهایت رضایتمندی زیادی را با خود به همراه نداشته است.

این کتاب را نشر دنبای اقتصاد با قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر کرده است.

افزودن دیدگاه جدید

تصویر امنیتی
نوشته عکس را در کادر زیر وارد کنید
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.‎