سیاست

نتایج جستجوی کتاب

این اثر که توسط دکتر عبدالعلی قوام و با همکاری محققان برجسته روابط بین‌الملل و علوم سیاسی تدوین شده، طیف وسیعی از مسائل نظری و عملی سیاست بین‌الملل معاصر را مورد مداقه قرار داده است و عمدتا به جنبه‌های کاربردی نظریه‌های روابط بین‌الملل عنایت دارد.

دسته بندی موضوعی کتاب:

دسته بندی اصلی کتاب: