ادبیات و هنر

نتایج جستجوی کتاب

«شهروند شهرهای داستانی: تحلیل زندگی و آثار محمدعلی جمال‌زاده»، نخستین کتاب از «مجموعۀ کلاسیک‎های ادبیات معاصر ایران» است. هدف این مجموعه این است که خواننده در قالب کتابی موجز، با جنبه‎های گوناگونِ جهان داستانیِ نویسندگان طراز اولِ ایران آشنا شود.

صفحه‌ها