سید محمد آل مهدی

نتایج جستجوی کتاب

اندیشمندان و فلاسفه درباره مدرنیته سخن‌ها گفته­اند، برخی آن را انتقاد مداوم از سنت، نوخواهی و امروزگی و تازه شدن و خود نفی کردن دانسته­اند و گروهی آن را سامانه بخردانه جامعه و گونه­ای گسست تام از باورهای فرجام­شناسانه تلقی کرده­اند.