شاپور بهیان

شاپور بهیان

شاپور بهیان متولد ۱۳۴۱ در مسجدسلیمان. درجه دکترای جامعه‌شناسی را از دانشگاه تهران، با دفاع از رساله خود به نام «جامعه‌شناسی رمان فارسی و مسئله دیگری»، در سال ۱۳۸۷ دریافت کرد. او مدرس دانشگاه و ساکن اصفهان است. آثار تالیفی و ترجمه او عبارتند از: ۱. گزیده مقالات زیمل، نشر دنیای اقتصاد، ۱۳۹۵ (ترجمه) ۲. در سرزمینی دیگر (مجموعه داستان)، نشر پیدایش، ۱۳۹۵ (ترجمه) ۳. در‌آمدی برشناخت رمان، جرمی هاوتورن، نشر چشمه، ۱۳۹۵ (ترجمه) ۴. چکامه گذشته / مرثیه زوال، نشر چشمه، ۱۳۹۴ (تالیف) ۵. کافکا به سوی ادبیات اقلیت، دلوز و گتاری، نشر ماهی، ۱۳۹۲ (ترجمه) ۶. رمان تاریخی، گئورگ لوکاچ، نشر اختران، ۱۳۸۸ (ترجمه) ۷. جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم، اسکات لش، نشر ققنوس، ۱۳۸۳ (ترجمه)
نتایج جستجوی کتاب

زیمل را غالبا فلیسوف فرهنگ دانسته ‌اند. او را ضمنا می ‌توان فلیسوف روح، فردگرایی یا جامعه نامید. اما همه این عناوین غیردقیق و یک‌ جانبه‌اند و نمی ‌توانند حتی دورنمایی از آثار‌ او را به ما نشان دهند. پس موضوع دقیق اندیشه او چیست؟

دسته بندی موضوعی کتاب:

دسته بندی اصلی کتاب: