نیلوفر امرایی

نتایج جستجوی کتاب

در این کتاب دو داستان که تنها میراث داستانی پلات برای کودکان است، آمده است. این دو داستان سراسر تخیل هستند و برای سال‌های سال در دسترس نبودند، اما به‌تازگی و همزمان با پنجاهمین سالمرگ نویسنده ناشران انگلیسی این داستان‌ها را بازچاپ کرده‌اند.

product genere: