ترنتون لی استوارت

ترنتون لی استوارت

ترنتون لی استوارت نویسنده سی‌وپنج ساله‌ای است که بسیاری از او به عنوان جی.کی رولینگ آمریکا یاد می‌کنند، مجموعه انجمن سری بندیکت نام او را سر زبان‌ها انداخت و در سال ۲۰۱۱ به عنوان یکی از نویسندگان پردرآمد ادبیات کودک معرفی شد.
نتایج جستجوی کتاب

در جلد اول انجمن سری بندیکت می خوانیم که رینی مولدن پسر یتیمی با استعدادی است که در پرورشگاه زندگی می‌کند، یک روز آگهی عجیب در روزنامه می‌ّبیند که از او برای شرکت در یک امتحان دعوت کرده است. با قبول شدن در این امتحان او به انجمن سری بندیکت راه پیدا می‌کند، انجمنی که قصد دارد دنیا را نجات بدهد.

رینی مولدن پسر یتیمی با استعدادی است که در پرورشگاه زندگی می‌کند، یک روز آگهی عجیب در روزنامه می‌ّبیند که از او برای شرکت در یک امتحان دعوت کرده است. با قبول شدن در این امتحان او به انجمن سری بندیکت راه پیدا می‌کند، انجمنی که قصد دارد دنیا را نجات بدهد.