جان سیمونز

نتایج جستجوی کتاب

چند سال گذشته، شاهد پیروزی بلامنازع مفهوم برند بوده‌ایم؛ اکنون همه از کشورها گرفته تا احزاب سیاسی و سازمان‌ها ترغیب شده‌اند خود را همچون برند تصور کنند.