دیوید فرامکین

نتایج جستجوی کتاب

خاورمیانه آن‎گونه که امروزه از سرخط خبرها آن را می­شناسیم حاصل تصمیم‌هايي است که متفقین در خلال جنگ اول جهانی و دوران پس از آن اتخاذ کردند.