خرید عمده

خرید عمده: ارسال رایگان و تخفیف ویژه

اشخاص حقیقی و حقوقی و بنگاههای اقتصادی و مراکز دانشگاهی در صورت خرید انبوه، علاوه بر ارسال رایگان، متناسب با میزان خرید، از ۳۰ تا ۴۰ درصد تخفیف برخوردار می گردند :

میزان خرید درصد تخفیف
خرید از یک میلیون تا ۲ میلیون تومان تخفیف ۳۰ درصد
خرید بیش از ۲ میلیون تا ۳ میلیون تومان تخفیف ۳۵ درصد
خرید بیش از ۳ میلیون تومان تخفیف ۴۰ درصد

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۸۷۷۶۲۷۴۰ و ۸۷۷۶۲۷۴۰ تماس بگیرید