صفحه نقد و بررسی

 • مجموعه چهار جلدی «مشروطیت ایران و رمان خارجی» که به کوشش مسعود کوهستانی‌نژاد، مورخ و پژوهشگر تهیه شده و انتشارات دنیای اقتصاد آن را منتشر کرده است، گزیده‌ای از...

 • محمود صدری

  قرن نوزدهم، دوران انواع صف‌بندی‌های آشکار، رجزخوانی‌های شورانگیز و تسویه‌حساب‌های بی‌محابای ارباب فلسفه و ایدئولوژی بود. این قرن در واقع...

 • محمود صدری

   در یک قرن و نیم گذشته و به‌ویژه از آغاز سده‌ بیستم تاکنون، کمتر موضوعی در حوزه انسانی مطرح شده که نام کارل مارکس در آن نیامده باشد. هزاران...

 • محمود صدری

  «بر باد رفته»، عنوانی که روی جلد مجله تجارت فردا (شماره ۲۰۹) نشست، بازتاب کاملی از بر باد رفتن رویای دیرپای رجعت‌طلبان جمهوری ترکیه بود....

 • محمود صدری

  گرچه بيش از يك قرن از طرح انديشه‏ هاي تجدد طلبي و نوگرايي در ايران مي‏ گذرد ولي هنوز بحث بر سر مفاهيم اساسي تمدن جديد همچون قانون، آزادي،...