لیست اخبار

حرفه روزنامه‌نگاری از آن رو که در عصر اطلاعات بسیار تاثیر‌گذار است، مورد توجه طیف وسیعی، از مردم عادی گرفته تا نخبگان و اندیشمندان قرار دارد.

برزین ضرغامی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح جزئیات پرونده‌هایی که در ماه‌های گذشته در این هیئت مورد رسیدگی قرار گر

«تفکر مبتنی بر تفاوت» چیزی فراتر از خلاقیت است. این نوع تفکر بر مشاهده واقعیت، شناسایی و تشخیص فرصت‏ها در واقعیت موجود و سپس دست به کار شدن بر مبنای آن استوار است.

«تفکر مبتنی بر تفاوت» چیزی فراتر از خلاقیت است. این نوع تفکر بر مشاهده واقعیت، شناسایی و تشخیص فرصت‏ها در واقعیت موجود و ...

آماده‌سازی‌های قبل از چاپ سه عنوان کتاب در حوزه‌های اندیشه اقتصادی، فلسفه و جامعه‌شناسی
انتشارات دنیای اقتصاد و سه کتابِ در راه

نویسنده کتاب، ریشه مفهوم هگلی-مارکسیِ «از خود بیگانگی» را تا فلسفه ژان ژاک روسو به عقب می‌برد و می‌گوید هرچند در آثار روسو نامی از این مفهوم برده نشده اما توصیف او از انسان ناب در حالت طبیعی و آلود

صفحه‌ها