راحله فاضلی

راحله فاضلی

راحله فاضلی متولد ۱۳۶۰ دانش آموخته کتابداری از دانشگاه الزهرای تهران، مولف و مترجم آثار ادبی و فرهنگی است و در مواردی هم کتاب های اقتصادی و مدیریتی ترجمه کرده است. ترجمه مجموعه ای از داستان های تاجیک با عنوان «رستم جان و آفتاب خان» ، رمان «سال غریب» نوشته بریژیت ژیرو، رمان صومعه کوچک نوشته پیر پژو، و رمان های «در پناه هیچ» و «من خوبم، نگران نباش »نوشته الیویه آدام، از جمله ترجمه های ادبی و کتاب های «الگوهای سازمانی» و «راهبردهای رشد غول آسا» از جمله ترجمه های مدیریتی وی است.
نتایج جستجوی کتاب

الگوها، الگوها همه جا! فراوانی الگوهای سازمانی با سرعتی سرسام‌آور، چشم‌انداز تجارت مدرن را به هم می‌ریزد. در الگوهای جدید، آنها که در رأس قرار می‌گیرند و از بهترین مکتب تجارت و شرکت شکل گرفته‌اند با همان تبلیغات آخرین مدل ماشین‌های ورزشی معرفی می‌شوند.چرا الگوهای سازمانی؟

دسته بندی موضوعی کتاب:

دسته بندی اصلی کتاب: